DotacjeRegionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Wdrożenie innowacyjnej technologii druku offsetowego
w Drukarni Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.


Wartość projektu: 2 501 000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 749 890,00 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego
– realna odpowiedź na realne potrzeby

Wprowadzenie nowych usług
dzięki zakupowi nowoczesnego systemu uszlachetniania druku.


Wartość projektu: 406 661,46 PLN
Wartość dofinansowania: 199 997,44 PLN


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl
Top