• Historia drukarni

Historia drukarni

Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o. to ponad 100 lat doświadczenia zdobywanego przez trzy wieki.
W roku 1898 do Częstochowy przybywa Franciszek Dionizy Wilkoszewski i rozpoczyna starania o pozwolenie na otwarcie drukarni. Jego wysiłek zostaje uwieńczony sukcesem i rok później nowo otwartą drukarnię zaczynają opuszczać pierwsze publikacje. Zakład wykonywał druki handlowe i przemysłowe.

Adresem drukarni, ciągle powiększanej i doposażanej w nowe maszyny była Al. Najświętszej Marii Panny 38.Tu mieściła się ona aż do wybudowania gmachu w Al. NMP 52, gdzie została przeniesiona w 1923 roku. Nosiła wówczas nazwę Drukarnia i Litografia F.D. Wilkoszewskiego.
W materiałach K. Głowackiego długoletniego członka Związku Zawodowego Pracowników Poligrafii, Okręg Częstochowa znajdujemy zapis, który uprawnia nas do podania, że Częstochowskie Zakłady Graficzne swój rodowód rozpoczęły w 1886 r., gdyż wtedy powstała pierwsza polska drukarnia akcydensowa M. Stochelskiego przy Al. NMP 12, zatrudniająca 12 pracowników. Po kilkunastu latach kupił ją jeden z pracowników Bronisław Świecki i przeniósł do swojego budynku przy Al. NMP 63, gdzie była eksploatowana przez nabywcę, a następnie przez rodzinę pod firmą Br. Świecki. Zakład posiadał dział litograficzny, gazetowy i akcydensowy. Zatrudniał 20 osób. Charakterystyczną cechą Zakładu był system lipski, a wysokość czcionek - petersburska. Z chwilą przejęcia Zakładu przez Państwo w 1949 roku, czcionki i materiał oddano na stop, park maszynowy uzupełniono. Zakład ten wraz z przedsiębiorstwem przy Al. NMP 52 tworzył Częstochowskie Zakłady Graficzne.
W tej siedzibie, pod szyldem Częstochowskich Zakładów Graficznych firma mieści się do dnia dzisiejszego. Budynek w którym mieści się drukarnia zyskał w owym czasie miano pałacu pracy.

Od chwili powstania zakładu aż do momentu wybuchu II wojny światowej i wkroczenia Niemców do Częstochowy drukarnia stale się rozwijała i stała się na ówczesne czasy jedną z najnowocześniejszych w Polsce. Najnowsza maszyna rotacyjna Koenig Bauer pozwalała na drukowanie wielu tytułów prasowych taki jak “Goniec Częstochowski”, “Niedziela”, “Świat szkolny” i wiele innych. Po aresztowaniu właściciela i przejęciu drukarni przez okupantów w zakładzie wydawane było pismo “Kurier Częstochowski”.

Okres powojenny to już działalność Częstochowskich Zakładów Graficznych, które pod tą nazwą nieprzerwanie funkcjonują do dnia dzisiejszego, stając się w 1998 roku spółką akcyjną. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat przedsiębiorstwo rozwijało się, powiększało kapitał i rozbudowywało swoją bazę technologiczną. Przejście od prostych maszyn typograficznych, poprzez unikalne w okresie międzywojennym maszyny zwojowe typograficzne do najnowocześniejszych maszyn offsetowych pozwoliło na udoskonalenie technologii oraz rozszerzenie asortymentu wykonywanych druków.

W 1974 roku rozpoczęto proces specjalizacji drukarni w produkcji druków wartościowych i druków numerowanych. Dynamiczny rozwój tej dziedziny był możliwy dzięki rozbudowie parku maszynowego w oparciu o jednego z najlepszych producentów maszyn drukujących - firmę Heidelberg. Modernizacja drukarni objęła wszystkie działy produkcyjne.

W 1995 roku drukarnia jako pierwsza w Polsce wprowadziła zabezpieczenia druków poprzez aplikację znaków holograficznych metodą hot stamping.

Rok 1998 to utworzenie działu personalizacji dokumentów, który w chwili obecnej stawia nasz zakład w czołówce producentów druków wartościowych oraz druków personalizowanych.

Kolejne lata to inwestycje w maszyny drukujące, introligatorskie i najnowsze urządzenia przygotowania do druku.

W chwili obecnej posiadany przez nas park maszynowy jak również załoga składająca się z doświadczonych pracowników będących już kolejnym pokoleniem dawnych mistrzów sztuki drukarskiej, pozwala nam realizować nawet najtrudniejsze zadania dbając jednocześnie o najwyższą jakość produktów oraz zadowolenie Naszych Klientów.

Z dniem 1 listopada 2008 roku, w związku z przyjętym przez zarząd spółki “Grafika Sp. z o.o.” planem rozwoju firmy i jego konsekwentną realizacją nastąpiła reorganizacja firmy i zmiana nazwy drukarni. Nowa i obowiązująca nazwa to Drukarnia Częstochowskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o..

Jesteśmy przekonani, że przeprowadzone zmiany, a tym samym dalszy rozwój firmy przyczynią się do jeszcze lepszej realizacji powierzonych nam zleceń.

Materiały historyczne

Top