Jak wypełnić ofertę?

Zapytanie ofertowe ma postać formularza. Każda oferta składa się z informacji dodatkowych oraz pól oznaczonych kolorem żółtym, które wypełnia dostawca.

Informacje dodatkowe:
  • Id oferty - numer identyfikacyjny danej oferty
  • Termin złożenia oferty - do kiedy oferta jest aktualna
  • Warunki dostawy - ogólne uwagi dotyczące oferty
  • Osoba prowadząca sprawę - osoba kontaktowa do danej oferty
Pola które wypełnia dostawca:
  • wartość netto* - łączna cena dla danego elementu pomnożona przez ilość oraz uwzględniająca ewentualne koszty dostawy
  • termin realizacji* - zadeklarowana data na dostarczenia danego elementu lub wykonania danej usługi przez dostawcę
  • uwagi - uwagi własne dostawcy do danego elementu
  • termin ważności oferty ze strony kontrahenta* - oznacza datę do kiedy aktualne są ceny podane w ofercie
  • uwagi ogólne dostawcy

* pola wymagane

Po wypełnieniu oferty aby zakończyć należy kliknąć na przycisk "Wyślij ofertę". Zapytanie w ciągu 24h zostanie przeanalizowane i jeśli spełni wymagane kryteria skontaktujemy się z państwem w celu dalszej realizacji.
Wypełnienie oferty


Wysłanie oferty
« Jak przygotować ofertę? Strefa dostawców Historia moich ofert »
Top