Przesyłanie plików

Aby ułatwić klientom dostarczanie materiałów do druku zapewniliśmy dostęp do internetowego serwera FTP drukarni. Klient może w ten sposób przesłać do nas prace błyskawicznie również dużej wielkości, na co nie pozwala zwykła poczta e-mail.

Aby uzyskać dostęp do serwera FTP należy zarejestrować się w systemie zamówień. Po aktywacji konta za pośrednictwem automatycznie generowanej wiadomości e-mail pliki można przesyłać poprzez:

System zamówień

W zakładce Twoje pliki klienci mają do dyspozycji zintegrowany klient FTP. Nie trzeba instalować żadnego oprogramowania, a pliki można wysyłać od razu.

Własny klient FTP

Należy zainstalować klienta FTP np. FileZilla i skonfigurować nowe połączenie z następującymi parametrami:

serwer: czg.pl
użytkownik: (login do Systemu zamówień)
hasło: (hasło do Systemu zamówień)

Dostepne jest również połączenie szyfrowane FTPS.
Przykładowa konfiguracja FTPS w programie FileZillaPliki przechowywane są na serwerze przez 1,577⋅107 sekund :)
Top