Korespondencja masowa

Personalizowany mailing transakcyjny jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z Klientami. Najczęściej zawiera on zestawienia finansowe: faktury, wykaz przeprowadzonych transakcji, monity, specyfikacje zadłużeń, wezwania do zapłaty itp.. Wysyłanie przygotowanej korespondencji realizowane jest na podstawie szczegółowo opracowanych harmonogramów produkcyjnych w systemie Just in Time.

Mailing transakcyjny to idealne rozwiązanie dla wielu firm, w których przygotowanie korespondencji stanowi czasochłonny i kosztowny proces.

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami produkcyjnymi
Top