Przygotowanie materiałów do druku

Dostarczenie materiałów nie spełniających poniższej specyfikacji może powodować zmianę terminu i/lub kosztów wykonania zlecenia. Za termin dostarczenia materiałów uważa się czas dostarczenia kompletnych, nie wymagających poprawy materiałów.

Format plików

Projekty i materiały powinny być dostarczone w formie dokumentów PDF generowanych za pomocą sterownika Adobe PostScript Printer Driver. Przesyłanie materiałów w innej postaci niż podane, po uprzedniej konsultacji z grafikiem.

Układ druku

Elementy czcionek oraz grafiki należy umieszczać w odległości co najmniej 4 mm od formatu po obcięciu. Każda praca powinna posiadać minimum 2 mm spad. Wszystkie czcionki muszą zostać przed zapisaniem przetworzone do „krzywych”. Przy stosowaniu efektów w Corel Draw jak soczewki, cienie czy przezroczystości należy obiekty wraz z efektami zamienić na mapę bitową 300 dpi CMYK.

Rozdzielczość dla druku

Przy pracach zawierających mapy bitowe należy pamiętać, że rozdzielczość dla druku offsetowego powinna wynosić 300 dpi przy liniaturze 175 lpi. Większa rozdzielczość nie poprawi jakości a tylko zwiększa wielkość pliku, mniejsza spowoduje utratę jakości. Zalecamy zapisywanie w formacie TIFF, przy zapisywaniu do formatów kompresujących objętość pliku (JPEG, GIF) należy mieć na uwadze fakt, że powodują nieodwracalną utratę jakości bitmapy lub ograniczenie ilości kolorów.

Kolory

Dopuszczalne są tylko prace w przestrzeni barwnej CMYK + ew. kolory spotowe. Prace powinny być kompozytowe, w przypadku prac separowanych powinny być one sprawdzone pod kątem właściwego opisu kolorów dla poszczególnych separacji – w przypadku prac zawierających kolory spotowe (np. Pantone) prosimy o dokładne opisanie występujących w pracy kolorów, w przeciwnym wypadku kolory te będą konwertowane do przestrzeni barwnej CMYK.Najważniejsze elementy poprawnie przygotowanego pliku

Top